Zašto odabrati
Dioxy Activ proizvode


Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizacije (WHO):
„Zdravlje je stanje fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsutnost bolesti zdravstvenih poteškoća“.
No međutim, zdravlje se najčešće upotrebljava kao pojam odsustva bolesti, tj. razmišljanje o zdravlju tek započinje kada se pojavi problem ili se pribojavamo da bi se mogao pojaviti. Važnost dezinfekcije ogleda se u uklanjanju mikroorganizama u svakodnevno posjećivanim objektima, sa radnih površina, sa radne opreme itd., a sve sa ciljem sprečavanja pojave i širenja bolesti, kako zaraznih tako i nezaraznih. Patogeni mikroorganizmi na površinama mogu preživjeti mjesecima i tako predstavljati potencijalni izvor infekcija.
Dioxy Activ Supra ima 2,6 puta veću oksidacijsku moć od klora i samim tim osigurava djelotvorniju dezinfekciju vodenih sistema. Glavna prednost Dioxy Activ Supra u odnosu na druga klorna dezinfekcijska sredstva je da se klordioksid preko kisika oksidira i tako ne gradi kloramine, klorfenole i AOX. Pored toga proizvod ne sadrži teške metale i ne pjeni.

Život bez bakterija

Proizvodi u ponudi

Dioxy Activ Supra

Dioxy Activ Supra

Dioxy Activ Supra se koristi u zdravstvu, ugostiteljstvu, hotelijerstvu, veterinarstvu, prehrambenoj industriji i za opću uporabu.

20181221090514
Dioxy Activ Supra AGRO

Dioxy Activ Supra AGRO

Tekuće koncentrirano sredstvo za brzu, efikasnu i produženu dezinfekciju u primarnoj i sekundarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na bazi klordioksida.

20181220020455
Dioxy Activ Supra FARM

Dioxy Activ Supra FARM

Tekuće koncentrirano sredstvo za brzu, efikasnu i produženu dezinfekciju u primarnoj i sekundarnoj stočarskoj proizvodnji na bazi klordioksida.

20181220015711

Pretplatite se na novosti iz našeg asortimana