Dioxy Activ Supra

Dioxy Activ Supra

99,99% uništava bakterije (MRSA), gljivice, kvasce, plijesni, alge i viruse (H1N1) !


Važnost dezinfekcije ogleda se u uklanjanju mikroorganizama u svakodnevno posjećivanim objektima, sa radnih površina, sa predmeta opće uporabe itd., a sve sa ciljem sprečavanja pojave i širenja bolesti, kako zaraznih tako i nezaraznih. Patogeni mikroorganizmi na površinama mogu preživjeti mjesecima i tako predstavljati potencijalni izvor infekcija.

Klordioksid se i na ovom polju dokazao kao izvanredno sredstvo za uništavanje mikroorganizama.

Djelotvoran je i pri niskim koncentracijama, a brzina i efikasnost djelovanja je znatno veća u odnosu na druge dezinficijense.

Nema štetno djelovanje na ljude, a ni na okolinu, stoga se jednostavno može koristiti u svim područjima.

Djeluje na bakterije (uklj. Salmonele, E-coli, Listerie, Kampilobakterije), gljivice, kvasce, alge, plijesni i viruse (uklj. HIV i viruse hepatitisa A, B i C). Učinkovit je protiv Herpes simplex-virusa, Influence A-virusa, SARS-virusa, Adeno-, Papova i Rotavirusa.

Ima rezidualno dezinficirajuće djelovanje i njegovo djelovanje ne ovisi o pH-vrijednosti.

Djeluje unutar širokog temperaturnog spektra


PRIMJENA:
Dioxy Activ Supra se koristi u zdravstvu, ugostiteljstvu, hotelijerstvu,
veterinarstvu,prehrambenoj industriji i za opću upotrebu.


Dioxy Activ Supra KONCENTRAT
Koncentrirano sredstvo za brzu, efikasnu i produženu dezinfekciju radnih površina, podova, zidova,stropova, prijevoznih sredstava, sanitarija, opreme, aparata, ruku i bazena.